Jak napisać pracę doktorską po angielsku?


Każdy doktorant na początku zastanawia się, jak napisać pracę doktorską po angielsku? Najtrudniej jest zacząć. Im bardziej wgłębiamy się w temat, tym bardziej pisanie staje się ciekawsze. Trzeba tylko wiedzieć, jakich zasad się trzymać. Najważniejszy jest wybór tematu rozprawy doktorskiej. Najlepiej, jeżeli temat jest interesujący dla samego autora. Wtedy pisanie pracy doktorskiej w języku angielskim jest przyjemnością, a nie katorgą. Temat musi być zaakceptowany przez promotora i poruszać nierozpatrywany wcześniej złożony problem badawczy. Poza tym niniejsza praca musi składać się z odpowiednich części, z których najważniejsze to wprowadzenie, część merytoryczna oraz wnioski końcowe. Podczas pisania najważniejsza jest dobra organizacja i systematyczność. Tylko wtedy doktorant ma szansę osiągnąć najlepsze efekty. Zbyt duże przerwy sprawiają, że potem znowu trzeba wpaść w odpowiedni rytm.
Trzymając się powyższych zasad żaden doktorant nie powinien już zadawać sobie pytania jak pisać pracę doktorską po angielsku. Zaś po wszelkie szczegółowe porady i fachową pomoc najlepiej zgłaszać się do swojego promotora.

Komentarze są wyłączone.