Home » Baza wiedzy » Pisanie prac licencjackich krok po kroku

Pisanie prac licencjackich krok po kroku

Jeśli szukasz wskazówek dotyczących pisania pracy licencjackiej – dobrze trafiłeś! Choć stworzenie tak obszernego i wypełnionego faktami naukowymi tekstu na początku może wydawać się nierealnym zadaniem, wbrew pozorom dobry plan potrafi bardzo je ułatwić. Nasz krótki poradnik przeprowadzi cię przez pisanie prac licencjackich krok po kroku. Dzięki niemu z pewnością nie pominiesz żadnego istotnego etapu, a w twoje działania nie wkradnie się niepotrzebny chaos.

Wybór tematu i zgromadzenie materiałów

Żaden zbiór wytycznych pisania pracy licencjackiej nie mógłby się obejść bez tego punktu. Formułując lub wybierając temat z gotowej listy, należy zastanowić się, jakie przedmioty i zagadnienia z całego toku studiów były dla nas najciekawsze i najbardziej inspirujące. Następnie pomyślmy, czego nowego na ich temat chcielibyśmy się dowiedzieć i jak możemy to osiągnąć. Konstruując tytuł pracy, należy zadbać o to, by był on możliwie jak najwęższy i jednocześnie możliwy do zrealizowania. Warto skonsultować go z promotorem, który ma większe doświadczenie od nas.

Kiedy już uzyskamy jego aprobatę, możemy przystąpić do poszukiwania literatury przedmiotu. Potrzebne materiały znajdziemy w bibliotece i czytelni oraz w sieci (np. poprzez wyszukiwarkę Scholar Google służącą wyłącznie do wyszukiwania publikacji naukowych).

Jak napisać prace licencjacką?

Przejdźmy do najważniejszych porad dotyczących pisania prac licencjackich, czyli do tworzenia ich treści. Zanim przystąpimy do mozolnego konstruowania kolejnych zdań i akapitów, należy ułożyć dobry spis treści. Każda tego typu praca musi zawierać następujące elementy: stronę tytułową, spis treści, wstęp, rozdziały główne i podrozdziały, zakończenie, bibliografię, spis tabel i wykresów oraz załączniki.

Co ważne, zarówno wstęp, jak i zakończenie wraz z wnioskami z badań powinny zostać napisane na końcu, kiedy już cała reszta pracy będzie gotowa. Należy się do nich szczególnie przyłożyć, ponieważ to właśnie na nich skupia się większość uwagi recenzentów.

Praca główna powinna obejmować od trzech do maksymalnie pięciu rozdziałów o mniej więcej równej długości. Cała treść musi być spójna, zaś rozpoczęcia i zakończenia każdego z rozdziałów powinny podsumowywać ich pozostałe fragmenty.