Home » Baza wiedzy » Pisanie pracy magisterskiej krok po kroku

Pisanie pracy magisterskiej krok po kroku

Ostatni rok studiów magisterskich kończy się napisaniem i obroną pracy magisterskiej – co wielu studentom przynosi dużo stresu. Praca magisterska jest to bowiem obszerna praca naukowa, bazująca na zdobytej w toku studiów wiedzy, a także przeprowadzonych przez studenta badaniach. Bez względu na to, jaki temat pracy masz do opracowania, istnieje kilka uniwersalnych rad, dzięki którym napisanie magisterki stanie się mniej straszne, a sam proces będzie znacznie łatwiejszy.

Pisanie pracy magisterskiej krok po kroku – plan to podstawa

To, co w każdej pracy, mniejszym czy większym zadaniu do zrealizowania jest niezwykle ważne, to plan. Przygotowanie planu pracy, w przypadku magisterki spisu treści, pozwoli nam rozbić to wielkie zadanie na kilka czy kilkanaście mniejszych. Umożliwi to szybsze odhaczanie konkretnych zrealizowanych zadań. Dzięki przygotowanemu na początku spisowi treści będziesz dokładnie wiedział, w jakim zakresie materiału musisz się poruszać, a dzięki temu łatwiej i szybciej znajdziesz przydatną literaturę.

Znajdź wartościowe źródła

Jeżeli posiadamy już plan pracy, możemy przystąpić do zbierania materiałów. Wartościowe i wiarygodne źródła są bardzo ważne, po pierwsze po to, aby praca była prawdziwie naukowa, po drugie po to, żeby potwierdzić założoną tezę. Uczelniana biblioteka to właściwie drugi dom studentów piszących pracę magisterską. To właśnie tam należy szukać pomocnej literatury i tutaj też ważna kwestia samego sposobu wyszukiwania. Aby nie brodzić w stosach książek w poszukiwaniu tych, które rzeczywiście mogą być pomocne, warto skorzystać z wyszukiwarki w programie komputerowym czytelni, do której wpiszesz interesujące Cię frazy. W taki sposób znacznie szybciej odnajdziesz książki, czy artykuły, w których poruszone zostały interesujące Cię zagadnienia.

Porządek i organizacja kluczem do sukcesu

Podczas pisania pracy magisterskiej musisz przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim musisz dokładnie sprawdzić, jakie są wytyczne pisania prac magisterskich na Twojej uczelni – czcionka, format tekstu, wielkość czcionki itp., a następnie ich przestrzegać. Ponadto, dbaj o dobrą organizację pracy i porządek w zdobytych materiałach. Aby wielogodzinne pobyty w czytelni nie były czasem straconym, wszystkie zebrane materiały potrzebne do opracowania konkretnego zagadnienia, od razu opisuj. Materiałów i przeróżnych kser z pewnością będzie mnóstwo, dlatego od samego początku warto dbać o ich odpowiednie katalogowanie.

Kolejność ma znaczenie

Wielu studentów szukających wskazówek dotyczących pisania pracy magisterskiej ma największy problem z rozpoczęciem. Na początku pracy zawsze powinno znajdować się krótkie wprowadzenie dotyczące tego, jaki był cel pisania pracy, co chcieliśmy przez nią udowodnić. Po tym krótkim opisie celu pracy powinno pojawić się wprowadzenie omawiające w skrócie zakres przeprowadzonych badań, poruszone problemy itp. Dobrą taktyką jest pisanie wprowadzenia na samym końcu, kiedy już opracujemy wszystkie główne podpunkty z naszego spisu treści, przeprowadzimy badania, wyciągniemy wnioski i zepniemy całość klamrą zakończenia. Dzięki temu nasz wstęp będzie mówił realnie o tym, co jest w pracy i jak przebiegał proces tworzenia. Porady dotyczące pisania prac magisterskich to tylko ogólne wskazówki, każdy student musi sam odnaleźć swój system, jednak stosując pewne uniwersalne „chwyty”, powinno być nieco łatwiej, zwłaszcza na samym początku, odnaleźć się w chaosie i wypracować własny styl pracy.