Home » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Przeglądając strony naszego Serwisu akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności Serwisu.

W czasie korzystania z naszego Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, telefon oraz adres e-mail.
Wszystkie dane gromadzone są jedynie na potrzeby Serwisu i nigdy nie będą udostępniane poza Serwisem, ani też wykorzystywane na potrzeby marketingu elektronicznego.

Wykonane przez nas opracowania i pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w sposób nie naruszający Art.272 KK o raz przepisów Prawa Autorskiego. Serwis www.pisanie-prac.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich dalsze użytkowanie oraz sposób wykorzystania.